Polityka plików cookies serwisu

www.dti.com.pl

dalej jako: „Serwis

  1. Administratorem danych osobowych jest: Design Technologies International „D.T.I.” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Josepha von Eichendorffa 7, 47-400 Racibórz, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138164, posiadającą NIP: 6390005303 oraz REGON: 27102308600000

Adres pocztowy: Design Technologies International „D.T.I.” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Josepha von Eichendorffa 7, 47-400 Racibórz

  1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem skrzynki e-mail pod adresem: info@dti.com.pl
  2. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  3. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.
  4. Administrator w ramach strony internetowej wykorzystuje pliki cookies w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin Serwisu, w tym w celu marketingu bezpośredniego.
  5. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje dwa podstawowe typy plików cookies:

– pliki cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
– pliki cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

  1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.
  2. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.
  3. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach portalu internetowego.