Najmniejsze centrum obróbcze z rodziny 5HMC odebrane

5 osiowe centra obróbcze 5HMC oferują najwyższą wydajność i precyzję w ciężkiej obróbce. Najmniejsze w rodzinie 5HMC120CNC może obrabiać detale wielkości 1000mm x 1200mm i jest przygotowane do pracy z narzędziami ISO 50 (pozostałe większe centra 5HMC mają stożek ISO 60).

Jednak kluczowe cechy serii 5HMC można zobaczyć również tutaj:

 • wszystkie główne elementy to odlewy z żeliwa szarego
 • oś „A” (skręt suportu frezarskiego) typu master-slave
 • oś „B” (skręt stołu obrotowego) typu master-slave
 • sztywna konstrukcja zapewniająca utrzymanie dokładności obróbki w czasie
 • media dostarczane przez środek stołu i wrzeciono
 • hydro – mechaniczne zaciski do utrzymywania stołu obrotowego w pozycji roboczej
 • skrętny suport frezarski (oś „A”) w sposób ciągły
 • liniały pomiarowe Heidenhain we wszystkich osiach.

Największa w rodzinie 5HMC320CNC oferuje maksymalny moment 7500 Nm i pozwala na efektywną
obróbkę detali o wadze do 25 ton dzięki mocy wrzeciona 60 kW (S1) i przy użyciu narzędzi o średnicy
do 1100 mm. Najmniejsza 5HMC120CNC oferuje odpowiednio 1050 Nm, 5 ton, 19,5 kW i 400 mm średnicy.

Bez względu na wybrany rozmiar stołu, 5HMC zapewnia unikalne standardy jakości obróbki przy użyciu
narzędzi ISO 60:

 • dokładność pozycjonowania dla osi „X”, „Y” i „Z” ±0,01 mm/1m
 • powtarzalność dla osi „X”, „Y” i „Z” ±0,008 mm
 • dokładność pozycjonowania kątowego dla osi „A” i „B” ±0,0015°C.
 • powtarzalność kątowa dla osi „A” i „B” ±0,0010 stopni.

Rodzina 5HMC oferuje szeroki wybór opcji. Nie tylko typowe wyposażenie jak magazyn narzędzi czy sonda
do pomiaru detalu, ale także systemy paletowe i układy odpylania.